عنوان مورد نظر خود را پیدا کنید ، توجه داشته باشید به دلیل این که اطلاعات به صورت خود کار از سایت IMDB گرفته میشوند باید فیلتر شکن خود را (VPN) روشن نمایید . بعد از ثبت ، درخواست شما در لیست قرار میگیرد و سپس توسط مدیر تایید و انتشار داده میشود .
The Wild Soccer Bunch 6

The Wild Soccer Bunch 6

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog

It Chapter Two

It Chapter Two

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming

The Fate of the Furious

The Fate of the Furious

Annabelle Comes Home

Annabelle Comes Home

Curse of the Witch’s Doll

Curse of the Witch’s Doll